Vytvárame KRAJINU ŽIVÚ a bohatú...

 

...krajinu s lúkami plnými voňavých kvetov, bzučiaceho hmyzu, farebných motýľov. Kde gazdovia hospodária šetrne k prírode, svojou prácou zveľaďujú zem a jej bohatstvo. Kde za úrodu dostanú spravodlivejšiu odmenu a my za svoje peniaze zdravšie a čerstvejšie potraviny. Krajinu, kde sa pamätá na tradíciu, kde človek pomôže človeku...
Taká krajina vzniká z pochopenia a záujmu nás - ľudí ktorí tu žijeme.

 

Pozrite sa s nami ako súvisí práca našich gazdov s druhovým bohatstvom krajiny. A ako my - spotrebitelia a pôžitkári hľadajúci kvalitu, chuť a zážitok - môžeme prispieť k udržateľnému hospodáreniu, hodnotnému životnému prostrediu a na oplátku získať zdravé a čerstvé potraviny.

 

Projekt Krajina živá začal vďaka občianskemu združeniu PRALES v Strážovských vrchoch. Od leta 2019 sme si my, členovia BROZ – ochranárskeho združenia, projekt adoptovali a v rámci projektu LIFE SUB-PANNONIC stránku aktualizujeme a rozširujeme do ďalších regiónov Slovenska.

 

Dobrú chuť :)