Poďakovanie

Za poskytnutie fotiek: Rasťovi Staníkovi, Lucke Pazderkovej, Jozefovi Sádeckému, Jurajovi Žiakovi

Za tvorbu článkov a cenné pripomienky k nim: Ivke Kalafusovej, Marekovi Semelbauerovi, Peťovi Mikolášovi

Za vytvorenie stránky: Lenke Hrúzovej