Čo znižuje biodiverzitu našej krajiny?

22.07.2013 22:23

Zanedbanie starostlivosti: pri dlhodobom zanedbaní zarastajú lúky a pasienky konkurenčne silnými druhmi tráv (smlz, bezkolenec, trstina), burinami a často aj nepôvodnými inváznymi rastlinami. S tým sa vytráca aj ich druhové bohatstvo, najmä druhy s nízkym vzrastom, ktoré neobstoja v konkurencii vysokých tráv. Pri dlhšom zanedbaní sa menia na hustú džungľu kríkov, ktoré je veľmi ťažké odstrániť. Preto je dôležité obnoviť pastvu a kosenie lúk.

Dosievanie lúk: obvykle sa realizuje mechanickým narušením pôdy a dosiatím jedného, prípadne niekoľko málo druhov vysoko produkčných tráv. Výsledkom je síce vyššia produktivita, ale nízka druhová pestrosť pasienku/lúky.

Kosenie nedopaskov: nedopasky predstavujú miesta, ktoré zvieratá nestihli spásť, sú vyššie ako okolitý spásaný porast a obyčajne zakvitnuté. Mnohé druhy hmyzu dokončujú svoj vývoj práve na nedopaskoch, pretože iba tu dokážu uniknúť spaseniu, zároveň predstavujú zdroj nektáru (napr. pre včely, motýle, chrobáky). Kosením alebo mulčovaním nedopaskov vzniká namiesto pestro štruktúrovaného pasienku homogénny „golfový“ trávnik.

Mulčovanie: je z hľadiska druhového bohatstva lúk a pasienkov  vôbec najhorší možný spôsob obhospodarovania. Mulčovač pracuje rotáciou železných kladív na úrovni niekoľko sto otáčok za minútu, ktoré na lúke rozdrvia všetko živé.  Mimoriadne ničivý účinok má na málo pohyblivé štádiá hmyzu, ako sú húsenice motýľov, ktoré pred mulčovačom nedokážu uniknúť. Rozdrvená biomasa sa rozkladá priamo na lokalite, čím prispieva k hromadeniu živín. V takýchto podmienkach sa presadzujú konkurenčne zdatné a invázne druhy rastlín (napríklad smlz, zlatobyľ, astra novobelgická), ktoré z lúk vytláčajú ich pôvodných obyvateľov.

Pesticídy: popri škodcoch a burinách zabíjajú aj veľké množstvo ďalších druhov rastlín a hmyzu, často aj vzácnych. Ich rezíduá zaťažujú pôdu a nakoniec aj potraviny, ktoré jeme.

Hnojenie pasienkov a lúk: podporuje predovšetkým rast konkurenčne silných a v prípade nadmernej aplikácie aj burinných druhov rastlín. Tie sa presadzujú na úkor konkurenčne menej silných druhov, ktoré postupne z danej lokality miznú. Na lúkach tak namiesto pestrej palety rastlín nájdete iba niekoľko málo silných druhov.