Dobrá správa z Bruselu!

23.06.2014 21:02

S projektom Strážovské vrchy - krajina živá a bohatá sme boli vybratí medzi 22 finalistov (spomedzi 186 prihlásených) v celoeurópskej súťaži o ocenenie Natura 2000 - za vzorový prístup k obnove biotopov európskeho významu. V rámci tohto projektu sa snažíme propagovať hospodárov v našom regióne a spolu s nimi obnovovať a udržiavať prírodnú hodnotu lúk a pasienkov v Strážovských vrchoch.


Veľmi sa tešíme a ďakujeme všetkým, čo nám pri realizácii projektu pomáhajú :)

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2014/award-finalists/index_en.htm#socio_economic_benefit