Druhové bohatstvo pasienkov a lúk

22.07.2013 22:21

Na pasienky a lúky sú viazané stovky druhov rastlín a živočíchov. Je takmer nemožné vedieť ich všetky správne určiť. Napriek tomu sa dajú druhovo bohaté pasienky pomerne ľahko spoznať podľa prítomnosti niektorých tzv. indikačných druhov. Ak ich na vašej lúke alebo pasienku nájdete, s veľkou pravdepodobnosťou ide o prírodne cennú plochu s výskytom pestrej palety druhov.

Indikátory druhovo bohatých lúk a pasienkov (opisy a fotografie budeme postupne pridávať):

 • Orchideje (vemenník dvojlistý, päťprstnica voňavá, vstavač mužský)
 • Horec krížatý
 • Materina dúška
 • Pamajorán
 • Koník červenokrídly
 • Modráčik rebelov
 • Modráčik čiernoškvrnný
 • Pŕhľaviar čiernohlavý
 • Chrapkáč poľný
 • Prepelica poľná
 • Trasochvost žltý
 • Dudok chochlatý
 • Strnádka lúčna