Extenzívne pasienky

22.07.2013 22:21

Pri extenzívnej pastve sa vytvára pestrá mozaika vegetácie. Na extenzívnom pasienku nájdete spásané plochy s krátkou trávou aj také, ktorým sa dobytok vyhýba a kde sú rastliny väčšie. Tiež sa tu vyskytujú miesta so skupinkami kríkov a solitérnymi stromami, ako aj miesta, ktoré sú dobytkom zošľapané na holú zem. Každá takáto plôška predstavuje špecifický typ prostredia, ktorý ponúka priestor pre život špecializovaným druhom hmyzu a rastlín. Extenzívne pasienky vznikajú tam, kde sa na lúkach a pasienkoch pasie menší počet kusov dobytka. Pri príliš vysokom počte zvierat vznikajú intenzívne pasienky, ktoré sú druhovo chudobnejšie.

Extenzívne pasienky sú najčastejšie udržiavané drobnými hospodármi, ktorí pasú na lúke za domom svojich pár kôz, ovečiek alebo kráv. Ak môžete, je dobré vo svojom okolí podporiť najmä ich.

Na extenzívnych pasienkoch môžeme rozlíšiťnasledujúce typy mikroprostredí:

Zošľapávané plochy poskytujú priestor pre život samotárskym osám a včelám, ktoré si v obnaženej zemi vyhrabávajú materské chodbičky. Vedeli ste, že len tieto dve skupiny u nás zahŕňajú niekoľko stoviek druhov, často veľmi vzácnych? Na takýchto miestach sa s obľubou slnia motýle (sú totiž studenokrvné a pre svoju aktivitu potrebujú aj energiu zo slnka), lovia tu svižníky, v sypkej pôde nájdete lieviky mravcolevov.

Plochy s krátkou vegetáciou majú inú mikroklímu ako miesta, kde je tráva vysoká. Majú viac slnka, sú suchšie. Vyhľadávajú ich napríklad svrčky, rastie tu materina dúška, skorocel, sedmokrásky a ďalšie druhy rastlín s nízkym vzrastom alebo s prízemnou ružicou listov.

Plochy s vyššou vegetáciou poskytujú priestor pre kvitnutie a rozmnožovanie rastlín s vyšším vzrastom (napríklad pamajorán, zemežlč, ľubovník bodkovaný, horec krížatý). Tieto zároveň poskytujú nektár pre hmyz ako aj útočiská pre vtáky hniezdiace na zemi (strnádka žltá, pŕhľaviar čiernohlavý, prepelica poľná).

Skupinky kríkov poskytujú priestor pre hniezdenie vtákov. Na pasienkoch s rozvoľnenými kríkmi nájdete strakoša červenochrbtého, vzácnu penicu jarabú alebo pŕhľaviara čiernohlavého. Kríky poskytujú aj závetrie pre motýle (pri silnejšom vetre totiž nedokážu lietať). My na nich nachádzame maliny, černice, šípky – všetko zdradvé a chutné plody.

Solitérne stromy okrem hniezdneho prostredia vytvárajú aj posedy, z ktorých si na pasienkoch vyhľadávajú korisť špecializované druhy vtákov. Patrí k nim napríklad krakľa belasá, strakoše, strnádky, sokoly. Stromy tiež poskytujú tieň , ktorý je dôležitý pre pasúce sa zvieratá. Na pasienkoch boli často ponechávané najmä ovocné stromy – jablone, hrušky, čerešne. Tie poskytovali úrodu pre človeka, aj pre pasúce sa zvieratá.

Bohužiaľ, veľa solitérnych stromov a alejí bolo zničených pri sceľovaní pozemkov a sú ničené aj v súčasnosti, z dôvodu nevhodného nastavenia agrodotácií na Slovensku. Na obnovenie biodiverzity lúk a pasienkov chceme v rámci projektu vysadiť niekoľko takýchto alejí, ktoré zvýšia biodiverzitu scelených pasienkov.

Výkaly – predstavujú bohatý zdroj organických látok najmä pre larvy hmyzu. To čo nestrávia kravy, ovce a kozy sa stáva potravou pre larvy mnohých druhov chrobákov a dvojkrídlovcov, ktoré pomáhajú navracať organické látky z trusu späť do pôdy. Také lajno dokáže hostiť veľmi pestrú paletu hmyzu. Viaceré druhy vtákov, napríklad dudok chochlatý, sa potravne špecializujú práve na koprofágny hmyz (najmä lajniaky). Výkaly často využívajú aj motýle pre sanie organických štiav a solí.