Prečo je pre druhové bohatstvo dôležitá jemná krajinná mozaika?

22.07.2013 22:22

Každý typ mikroprostredia – zošľapávané miesta, nakrátko spásaná tráva, vyššia bylinná vegetácia, kríky aj solitérne stromy poskytujú priestor pre život inému spektru organizmov. Čím viac takýchto plôšok teda na pasienku/lúke máme, tým väčšie druhové bohatstvo na ňom môžeme očakávať.

Odpoveď pochopíme najlepšie, ak sa na našu krajinu pozrieme optikou hmyzu. Hmyz totiž tvorí najpodstatnejšiu časť druhového bohatstva našej krajiny. Na Slovensku bolo zistených približne 500 druhov stavovcov a 3000 druhov vyšších rastlín; počet druhov hmyzu sa odhaduje na 50 000. Veľká časť druhov hmyzu má zložitejší vývin – larvy vyžadujú iný typ prostredia ako imága. Aj dospelé jedince pre svoj život často nevyhnutne potrebujú viac typov prostredí – napríklad zošľapávané plochy na slnenie, výkaly ako zdroj minerálnych látok, plochy s kvetmi pre cicanie nektáru a kríky, ktoré vytvárajú závetrie alebo nocľažiská. Ak si uvedomíme, že väčšina druhov hmyzu nedokáže prekonávať dlhé vzdialenosti, je ľahké pochopiť, že ak chceme v našej krajine zachovať pestrý život, krajinná mozaika musí byť dostatočne jemná a pestrá. Tento predpoklad spĺňajú najmä extenzívne pasienky, maloplošné lúky a ovocné sady.

Najlepším spôsobom ako udržať jemnú krajinnú mozaiku je prírode blízke hospodárenie – najmä extenzívna pastva a maloplošné kosenie lúk.