Ovisfarma s. r. o.

Ovisfarma s. r. o.

Webová adresa: https://www.ovis.sk/farmaudica.html

Adresa: OVISFARMA s.r.o., Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica

Telefón: 042 432 4838, 421 948 230 609 

Email: oviscap@px.psg.sk

Popis:

Ovisfarma  s.r.o. obhospodaruje 252 ha poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Udiča. V rastlinnej výrobe sa venuje dorábaniu krmovín, zveľaďovaniu a skultúrneniu pasienkov, sú zapojení do agroenvironmentálneho programu. Hlavnou činnosťou poľnohospodárskej prvovýroby je chov oviec plemena cigája. Ovce sú dojné, zamerané na produkciu mlieka, z ktorého sa následne vyrába ovčí hrudkový syr. Nadojené mlieko sa spracováva v malej mliekarni, ktorá je prispôsobená všetkým EU normám. Výrobky z ovčieho mlieka sa predávajú priamo na farme.